Registreret Alternativ Behandler

Akupunktør Hanne Elung Fjordvang er Registreret Alternativ Behandler (RAB).

En Registreret Alternativ Behandler (RAB) behandler er medlem af og godkendt af en brancheorganisation, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt til at registrere de medlemmer, der opfylder lovens krav.

RAB logo

Se derfor efter titlen og RAB mærket, når du søger en alternativ behandler.

Loven stiller b.la. krav til den alternatives behandlers uddannelse.
Der stilles krav om at, RAB behandleren ajourfører sin uddannelse med efteruddannelse.

Der stilles tillige krav om, at behandleren efterlever basale regler om god klinisk praksis og er underlagt et uvildigt klageorgan.

Det betyder, at kun behandlere, der opfylder lovens krav til bla. uddannelse, journalføring og god klinisk praksis, må anvende den beskyttede titel: Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Derfor er RAB titlen et kvalitetsstempel for alternative behandlere.

Se derfor efter titlen og RAB mærket, når du søger en alternativ behandler.